Tym się możemy pochwalić | Wydawnictwo Antykwa

Tym się możemy pochwalić

Międzynarodowe Centrum Kultury

●  Seria wydawnicza „Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej” (już ponad 20 woluminów).

Zamek Królewski na Wawelu

● Dwujęzyczny katalog wystawy Wawel 1000–2000 składający się z 5 woluminów

 ● Od Pieskowej Skały do Morskiego Oka. Prace pejzażowe Jana Nepomucena Głowackiego.

● Album Podhorce autorstwa J. K. Ostrowskiego i J. T. Petrusa, Źródła do dziejów Wawelu.

Muzeum Narodowe w Krakowie

● Przewodniki po wystawach stałych, np. Galeria dawnej sztuki japońskiej.

● Katalogi wystaw czasowych, np. Wachlarze Zachodu i Wschodu.

Polska Akademia Umiejętności

● J. Stachura, W. Domagała  Patologia – dwa wydania

● R. Tadeusiewicz i in.: Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C#; Corpus vasorum antiquorum).

Towarzystwo Miłośników Zabytków i Kultury Krakowa

Atlas historyczny m. Krakowa.

Uniwersytet Jagielloński

● K. Pilarczyk, Katalog judaików – starych druków w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie z dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie z faksymiliami wybranych elementów opisanych druków.

● Drukowana książka hebrajska a religia. Vademecum bibliologiczne.

Uniwersytet Pedagogiczny

Od poetyki do hermeneutyki literaturoznawczej.

● Elita władzy miasta Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku).

● Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (wcześniej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie)

Servo veritatis: materiały Sesji Naukowej Poświęconej Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

● Kościół Krakowski w latach 1978–2003.

Pod szyldem Wydawnictwa Antykwa ukazały się też m.in.:

● prace prof. A. Kulawika: Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego (kilka wydań), Teoria wiersza oraz Wersologia.

● prace W. Hefilka, L. Natkaniec-Nowak: Gemmologia (dwa wydania) i Minerały Polski (dwie wersje językowe).

Wydawnictwo Antykwa ma swój udział również w propagowaniu poezji.

Przez kilka lat wydawało dwujęzyczną serię współczesnych poetek austriackich pod redakcją Ryszarda Wojnakowskiego oraz  dwa tomiki krakowskiego poety Adama Kawy: Sonety polskie i Alchemia.

Zajmujemy się również wydawaniem czasopism:

● „Folia Historiae Artium” SN (nry 1 do 8–9).

● „Studia Judaica” (nry 13/2004 do 28/2011).

● „Dializa i Ty” – Kwartalnik dla pacjentów z niewydolnością nerek (od nr 1 – nadal).


Copyrights Wydawnictwo Antykwa 2013