W. Heflik, Problem formy w perspektywie trascendentalnej u Kanta i Wittgensteina.... | Wydawnictwo Antykwa

W. Heflik, Problem formy w perspektywie trascendentalnej u Kanta i Wittgensteina….


Heflik

Włodzimierz Heflik

Problem formy w perspektywie trascendentalnej u Kanta i Wittgensteina. Analiza porównawcza na podstawie Krytyki czystego rozumu

i Traktatu logiczno-filozoficznego

 Książka składa się z czterech części, które dotyczą:

  • problematyki formy w ujęciu historycznym,
  • zagadnienia formy w transcendentalnym idealizmie Kanta
  • problematyki formy w logicznym atomizmie Wittgensteina,
  • analizy porównawczej formy u obu filozofów.

Format 17 × 24 cm, obj. 428 s., oprawa broszurowa – Cena  39,90 zł (plus koszty wysyłki)

 

Dodaj komentarz


Copyrights Wydawnictwo Antykwa 2013