A. Kulawik, Zarys poetyki | Wydawnictwo Antykwa

A. Kulawik, Zarys poetyki


Poetyka

Adam Kulawik

Zarys poetyki

Jest to  nowa wersja dawniejszego, wyróżnionego nagrodą Ministra, kilkakrotnie wznawianego, podręcznika Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, z którego przez prawie ćwierć wieku korzystali studenci polonistyki i filologii obcych, a także licealiści przygotowujący się do studiów filologicznych.
Zarys poetyki pomyślany jest jako kompendium wiedzy o dziele literackim, nieodzowne dla studiujących w trybie bolońskim: licencjat – magisterium, i zawiera wiadomości z teorii dzieła literackiego, stylistyki, wersyfikacji oraz genologii, czyli nauki o rodzajach i gatunkach literackich. Opanowanie tych zagadnień jest warunkiem wyższej kultury literackiej.

UWAGA! Wyłącznym dystrybutorem Zarysu poetyki Adama Kulawika jest Agencja Promocji Książki Naukowej Pro Scientia:  www.fv.pl  i  www.dlaNauki.pl

SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I. TEORIA DZIEŁA LITERACKIEGO

Wyróżniki literackości

Dzieło literackie

Budowa dzieła literackiego

Świat przedstawiony dzieła literackiego

Kompozycja dzieła literackiego

Funkcja dzieła literackiego

Komunikacja literacka

Część II. Stylistyka

System językowy

Styl językowy

Tonacja tekstu

Stylistyka warstwy brzmieniowej tekstu

Stylistyka leksyki

Tropy stylistyczne

Stylistyka składni

Stylizacja

Prozodia

Część III. Wersologia

Teoria wiersza

Metryka

Forma wierszowa tekstu a semantyka

Praktyka wiersza

Sylabiczny wiersz staropolski

Kompozycje sylabiczne nieregularne

Wiersze sylabotoniczne

Dwudziestowieczny wiersz toniczny

Kompozycje wersyfikacyjne nienumeryczne – wiersz wolny

Część IV. GENOLOGIA

Rodzaje literackie

Gatunki literackie

Liryka

Liryka bezpośrednia

Liryka pośrednia

Stylistyka i kompozycja utworów lirycznych

Gatunki liryczne

Epika

Typologia narratora

Formy podawcze

Wypowiedzi postaci utworów

Gatunki epickie

Gatunki epickie afabularne

Dramat

Literacka teoria dramatu

Mowa podmiotu dramatycznego

Wypowiedzi postaci dramatu

Akcja dramatu

Gatunki dramatyczne

Indeks terminów

 

 

Dodaj komentarz


Copyrights Wydawnictwo Antykwa 2013