Oferta książkowa Archives | Strona 2 z 3 | Wydawnictwo Antykwa

J. Brynkus, Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna w Polsce (1944–1989)


brynkus okladka

Józef Brynkus

Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna w Polsce (1944–1989)

Autor przedstawia, jak komuniści w okresie Polski Ludowej, a potem PRL, podporządkowali sobie społeczeństwo, naukę i edukację. Jest to obraz pełen empatii dla zniewolonych ludzi, traktowanych instrumentalnie przez władze importowane ze Wschodu. Przemiany w programach i organizacji nauczania historii nie były podyktowane potrzebami merytorycznymi lub metodologicznymi, a wyłącznie tytułową tutaj ideologią. W latach osiemdziesiątych NSZZ „Solidarność” przystąpiła co prawda do naprawy programów nauczania, jednak odnowa natrafiła na ostry sprzeciw władz oświatowych i partyjnych. Wkrótce powrócił dawny model edukacji. Polityka historyczna okrzepła i podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego, mogłaby swobodnie rozwijać się dalej, gdyby nie okoliczności zewnętrzne.

Format 17,5 × 23,5 cm, obj. 504 s., oprawa broszurowa – Cena 39,90 zł (plus koszty wysyłki).

W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, Gemmologia (wyd. II poprawione i uzupełnione)


OKLADKA GEMMOLOGIA ostateczna.cdr

Wiesław Heflik, Lucyna Natkaniec-Nowak

Gemmologia (wyd. II poprawione i uzupełnione)

Książka stanowi podane w przystępny sposób kompendium wiedzy o kamieniach szlachetnych i ozdobnych. W porównaniu do pierwszego wydania, przy zachowaniu układu chronologicznego dotychczasowych rozdziałów, autorzy uaktualnili ich treść, a przede wszystkim uzupełnili o nowe rozdziały m.in. dotyczące problematyki kamieni syntetycznych. Z uwagi na to, że dokonane zmiany stanowią ponad 40% pierwotnej objętości dzieła, można by zatem traktować tę książkę jako nową pozycję wydawniczą.

Format 17,5 × 23,5 cm, obj. 352 s., w tym: 17 tabel, 14 rycin i 53 il. kolor., oprawa twarda – Cena 29,90 zł (plus koszty wysyłki).

 

 

W. Heflik, Problem formy w perspektywie trascendentalnej u Kanta i Wittgensteina….


Heflik

Włodzimierz Heflik

Problem formy w perspektywie trascendentalnej u Kanta i Wittgensteina. Analiza porównawcza na podstawie Krytyki czystego rozumu

i Traktatu logiczno-filozoficznego

 Książka składa się z czterech części, które dotyczą:

  • problematyki formy w ujęciu historycznym,
  • zagadnienia formy w transcendentalnym idealizmie Kanta
  • problematyki formy w logicznym atomizmie Wittgensteina,
  • analizy porównawczej formy u obu filozofów.

Format 17 × 24 cm, obj. 428 s., oprawa broszurowa – Cena  39,90 zł (plus koszty wysyłki)

 

J. Musioł, Ramiona wagi


Ramiona wagi

Józef Musioł

 Ramiona wagi

 Na ogół wymiar sprawiedliwości poznajemy od zewnątrz, oceniając zapadłe rozstrzygnięcia i podjęte decyzje. Tu mamy do czynienia z rzadkim spojrzeniem od wewnątrz, oczyma bohatera-sędziego. Nie ma zaś lepszego autora książki, niż człowiek, który z wymiarem sprawiedliwości związał się na kilkadziesiąt lat, kończąc karierę zawodową jako sędzia Sądu Najwyższego.Z tego powodu mógł podzielić się z czytelnikiem swoim osobistym doświadczeniem, starannie dobierając zdarzenia i sytuacje, z którymi sam zapewne się spotkał. Książka ukazuje też dylematy człowieka, na którym spoczywa często decyzja co do dalszych losów innej osoby, tak osobistych, jak i zawodowych. Wahania, którym w naturalny sposób ulega.

Książkę czyta się z zainteresowaniem, szczególnie że sięga też do okresu PRL-u, kiedy to bycie sprawiedliwym nie zawsze było tak proste.

 Format 14 × 20,5 cm, obj. 272 s.,oprawa broszurowa – Cena 15,00 zł (plus koszty wysyłki)

D.Drzewiecka, Kancelaria prokuratur sądów apelacyjnych w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym


Kancelaria

Dorota Drzewiecka

 Kancelaria prokuratur sądów apelacyjnych w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym

 Książka ma charakter nowatorski, a walory rozważań zaprezentowanych w kolejnych rozdziałach sprawiają, że stanowi ona bardzo wartościową monografię na temat kancelarii prokuratur sądów apelacyjnych w okresie międzywojennym. Oprócz wkładu do dorobku piśmienniczego archiwistyki, jest cenną pomocą w procesie kształcenia archiwistów i zarządców dokumentacji.

Format 17 × 24 cm, obj. s. 268 + 64 il., oprawa broszurowa oprawa  – Cena 39,90 zł (plus koszty wysyłki)


Copyrights Wydawnictwo Antykwa 2013