Oferta książkowa Archives | Strona 2 z 3 | Wydawnictwo Antykwa

J. Brynkus, Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna w Polsce (1944–1989)


brynkus okladka

Józef Brynkus

Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna w Polsce (1944–1989)

Autor przedstawia, jak komuniści w okresie Polski Ludowej, a potem PRL, podporządkowali sobie społeczeństwo, naukę i edukację. Jest to obraz pełen empatii dla zniewolonych ludzi, traktowanych instrumentalnie przez władze importowane ze Wschodu. Przemiany w programach i organizacji nauczania historii nie były podyktowane potrzebami merytorycznymi lub metodologicznymi, a wyłącznie tytułową tutaj ideologią. W latach osiemdziesiątych NSZZ „Solidarność” przystąpiła co prawda do naprawy programów nauczania, jednak odnowa natrafiła na ostry sprzeciw władz oświatowych i partyjnych. Wkrótce powrócił dawny model edukacji. Polityka historyczna okrzepła i podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego, mogłaby swobodnie rozwijać się dalej, gdyby nie okoliczności zewnętrzne.

Format 17,5 × 23,5 cm, obj. 504 s., oprawa broszurowa – Cena 39,90 zł (plus koszty wysyłki).

W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, Gemmologia (wyd. II poprawione i uzupełnione)


OKLADKA GEMMOLOGIA ostateczna.cdr

Wiesław Heflik, Lucyna Natkaniec-Nowak

Gemmologia (wyd. II poprawione i uzupełnione)

Książka stanowi podane w przystępny sposób kompendium wiedzy o kamieniach szlachetnych i ozdobnych. W porównaniu do pierwszego wydania, przy zachowaniu układu chronologicznego dotychczasowych rozdziałów, autorzy uaktualnili ich treść, a przede wszystkim uzupełnili o nowe rozdziały m.in. dotyczące problematyki kamieni syntetycznych. Z uwagi na to, że dokonane zmiany stanowią ponad 40% pierwotnej objętości dzieła, można by zatem traktować tę książkę jako nową pozycję wydawniczą.

Format 17,5 × 23,5 cm, obj. 352 s., w tym: 17 tabel, 14 rycin i 53 il. kolor., oprawa twarda – Cena 29,90 zł (plus koszty wysyłki).

 

 

W. Heflik, Problem formy w perspektywie trascendentalnej u Kanta i Wittgensteina….


Heflik

Włodzimierz Heflik

Problem formy w perspektywie trascendentalnej u Kanta i Wittgensteina. Analiza porównawcza na podstawie Krytyki czystego rozumu

i Traktatu logiczno-filozoficznego

 Książka składa się z czterech części, które dotyczą:

  • problematyki formy w ujęciu historycznym,
  • zagadnienia formy w transcendentalnym idealizmie Kanta
  • problematyki formy w logicznym atomizmie Wittgensteina,
  • analizy porównawczej formy u obu filozofów.

Format 17 × 24 cm, obj. 428 s., oprawa broszurowa – Cena  39,90 zł (plus koszty wysyłki)

 

Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych. Perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa


Jezus

Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych. Perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa

Redakcja tomu: Krzysztof Pilarczyk i Andrzej Mrozek

Teksty, na które składa się książka, zgrupowane są w następujących rozdziałach:

  • Talmud o Jezusie, Maryi i chrześcijanach
  • Bliski kontekst przekazu talmudycznego
  • Jezus i chrześcijanie w przekazie religijnym judaizmu
  • Zainteresowanie chrześcijaństwa Talmudem i sankcje wobec niego
  • Przekaz Talmudu o Jezusie i chrześcijanach we współczesności

 Format 17 × 24 cm, obj. 416 s.,oprawa twarda – Cena 39,90 zł (plus koszty wysyłki)

M.Piela, Hebrajski zaimek osobowy i jego polskie odpowiedniki – analiza kontrastywna


Hebrajski zaimek

Marek Piela

 HEBRAJSKI ZAIMEK OSOBOWY I JEGO POLSKIE ODPOWIEDNIKI –ANALIZA KONTRASTYWNA

Książka est pierwszym polskim opracowaniem poświęconym zagadnieniu funkcji składniowej hebrajskiego zaimka osobowego i jego polskich odpowiedników w ujęciu kontrastywnym.

Autor nie tylko uświadamia odbiorcy różnicę pomiędzy funkcjami składniowymi zaimków w obu językach, ale również ukazuje pewien proces, który występuje w świadomości osób używających języka hebrajskiego jako drugiego/obcego.

Praca ta stanowi świeży przyczynek do dyskursu na temat formy i konstrukcji zdania względnego w polszczyźnie, a zwłaszcza miejsca zdań z zaimkiem względnym ‚co’, zazwyczaj klasyfikowanego jako potocyzm, w normie stylistycznej i gramatycznej języka polskiego.

W polskiej literaturze przedmiotu brakuje tego typu publikacji, a książka tę poważną lukę zapełni.

 Format 17 × 24 cm, obj.  538 s., oprawa broszurowa Cena 39,90 zł (plus koszty wysyłki)


Copyrights Wydawnictwo Antykwa 2013