Oferta książkowa Archives | Wydawnictwo Antykwa

A. Kulawik, Zarys poetyki


Poetyka

Adam Kulawik

Zarys poetyki

Jest to  nowa wersja dawniejszego, wyróżnionego nagrodą Ministra, kilkakrotnie wznawianego, podręcznika Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, z którego przez prawie ćwierć wieku korzystali studenci polonistyki i filologii obcych, a także licealiści przygotowujący się do studiów filologicznych.
Zarys poetyki pomyślany jest jako kompendium wiedzy o dziele literackim, nieodzowne dla studiujących w trybie bolońskim: licencjat – magisterium, i zawiera wiadomości z teorii dzieła literackiego, stylistyki, wersyfikacji oraz genologii, czyli nauki o rodzajach i gatunkach literackich. Opanowanie tych zagadnień jest warunkiem wyższej kultury literackiej.

UWAGA! Wyłącznym dystrybutorem Zarysu poetyki Adama Kulawika jest Agencja Promocji Książki Naukowej Pro Scientia:  www.fv.pl  i  www.dlaNauki.pl
Czytaj całość…

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783


MM_Galicja

Sporządzona w latach 1779‒1783 mapa Królestwa Galicji i Lodomerii, tzw. mapa Miega, imponuje swym bogactwem i obfitością. To niezrównane na tle ówczesnego stanu opracowania kartograficznego ziem Rzeczypospolitej osiągnięcie, zarówno ze względu na zastosowane metody wstępnej triangulacji i pomiarów w terenie, wielką skalę, duży obszar kartowanego terenu, jak i ze względu na ogromny zasób przekazanych treści oraz stosunkowo dużą precyzję. Mapa rejestruje stan tych ziem na progu epoki rozbiorowej, już pod rządami obcego mocarstwa, lecz jeszcze przed głębokimi przemianami gospodarczymi i społecznymi, które przekształciły krajobraz staropolski i zatarły jego cechy. Takich map z doby staropolskiej nie ma, jeśli nie liczyć pojedynczych map majątkowych i planów miast czy twierdz. Z wymienionych wyżej powodów ma więc szczególną przydatność dla badań historycznych. Jednak dopiero teraz, równo 230 lat od jej powstania, pierwsze tomy tego dzieła (t. 1 i 4) zostają udostępnione badaczom w wersji drukowanej.
Czytaj całość…

K. Pilarczyk, Katalog judaików


Katalog Judaików

K. Pilarczyk

Katalog judaików – starych druków w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie z dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie z faksymiliami wybranych elementów opisanych druków

Katalog obejmuje judaika – stare druki znajdujące się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie a pochodzące z dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie. Wytłoczono je w różnych ośrodkach drukarskich Europy, Azji i Afryki. Nie posiadają one jednej proweniencji etniczno-religijnej. Wytwarzali je zarówno Żydzi, jak i nie-Żydzi. Mianem „judaika” określone tu zostały druki, które w berlińskim zbiorze stanowiły wydzieloną kolekcję, a wydrukowane zostały czcionkami hebrajskimi w różnych językach, przede wszystkim po hebrajsku, ale też po aramejsku, w jidysz, ladino czy judeoarabsku.
Czytaj całość…

K. Pilarczyk, Drukowana książka hebrajska a religia. Vademecum bibliologiczne


Ksiazka_hebrajska

K. Pilarczyk

Drukowana książka hebrajska a religia. Vademecum bibliologiczne

Biorąc pod uwagę fakt, że zainteresowanie w Polsce kulturą żydowską rośnie, brak syntetycznego opracowania najważniejszego materiału z historii drukowanej książki hebrajskiej był dość dotkliwy i odczuwalny. Książka ta wypełnia „białą plamę” w polskiej literaturze hebraistycznej i bibliologicznej. Jest rezultatem wieloletnich zainteresowań K. Pilarczyka, który w sposób syntetyczny i prosty (pozycja jest kierowana również do odbiorców spoza kręgu akademickiego) prezentuje rezultaty badań nad książką hebrajską prowadzone przez bibliologów i hebraistów. Jest przeznaczona dla czytelników, którzy pragną zapoznać się z tajemnicami mało znanej, a jakże fascynującej i ważnej dla naszej kul tury i religii książki żydowskiej.

Format 17,5 × 23,5 cm, obj. 212 + 64 s. il. + 5 map, oprawa broszurowa – Cena 29,90 zł (plus koszty wysyłki)

 

M.Juza, Kultura Internetu w Polsce. Od akademickich początków do upowszechnienia zjawiska


kultura internetu okladka.cdr

Marta Juza

Kultura internetu w Polsce. Od akademickich początków do upowszechniania zjawiska

Autorka wnika w zbiorowość pionierów Internetu w Polsce, w środowisko, które wywarło znaczny wpływ na przemiany w naszym kraju. Zagadnienie to jest nowe i mało intelektualnie przetworzone, dość jeszcze słabo obecne w monografiach socjologicznych i podręcznikach. W ciągu dwu dekad ewolucję od jego narodzin w Polsce Internet stał się powszechnym, dostępnym każdemu elementem codziennej rzeczywistości. Książka powinna zachęcić do lektury wszystkich zainteresowanych Internetem zawodowo bądź hobbystycznie: biznes sieciowy, medioznawców i badaczy komunikacji, a także kulturoznawców i socjologów sieci. Może by pomocniczym podręcznikiem przede wszystkim na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a także ekonomii w zakresie tzw. nowej ekonomii sieci, zwanej wikinomią.

Format 14,5 × 20,5 cm, obj. 200 str., oprawa broszurowa – Cena 39,90 zł (plus koszty wysyłki)


Copyrights Wydawnictwo Antykwa 2013